sol paneler
Af
Nordea Invest

International hæder: Nordea er europamester i ansvarlige investeringer

Igen i år har den internationale publikation, Capital Finance International (CFI), belønnet Nordea Asset Management for investeringsforeningens arbejde med ESG-fokuserede investeringsmodeller.

cfi-logo

Ansvarlighed og respekt for den verden, vi lever i, er ikke længere en kuriositet i den etablerede investeringsverden. I dag er ansvarlige investeringer ikke en modsætning til gode afkast. Tværtimod kan det give et bedre risikojusteret afkast at investere i virksomheder, der opfører sig ansvarligt. Den holdning breder sig også blandt kunderne, som i stadig stigende grad efterspørger denne type produkter.

Nordea er en af de førende banker i Europa, når det kommer til bæredygtige og ansvarlige investeringer. Vores asset management-afdeling har skabt en række succesfulde investeringsmodeller, der til fulde inddrager miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige hensyn – de såkaldte ESG-faktorer. Og det er ikke bare noget, vi siger. Det har vi nok engang fået international anerkendelse for.

Europas bedste

For fjerde år i træk har det internationale tidsskrift Capital Finance International (CFI) nemlig kåret Nordea som Europas bedste til at prioritere og håndhæve ESG i sine investeringsmodeller. I begrundelsen noterer CFI sig bl.a., at Nordea konsekvent er på forkant med ansvarlige investeringer og aktivt bruger ESG til at minimere risikoen og sikre høje afkast.

Hos Nordea er vi selvfølgelig stolte over, at førende eksperter i vores branche anerkender vores arbejde og investeringsmodeller. Denne pris bekræfter, at vi er på rette vej i forhold til at integrere miljø- og samfundsmæssige forhold i vores investeringsbeslutninger. Vi er og vil fortsat være førende i Europa på området, og derfor fortsætter vi arbejdet med at finde de bedste løsninger for vores kunder ved at skabe afkast med ansvar.

 

Fakta: Om CFI

CFI er et tidsskrift med base i London, der dækker emner inden for økonomi, finans og industri. Tidsskriftet udgives på tryk og elektronisk på www.cfi.co. I 2014 uddelte CFI for første gang en pris for bedste ESG-proces. Tidligere har man i højere grad fokuseret på god selskabsledelse, men da man i CFI’s nomineringsproces i stigende grad har kigget på ESG-forhold, har man nu besluttet at uddele en pris alene for håndteringen af ESG-aspekter. En vinder udpeges årligt blandt nominerede kandidater af en særlig CFI-jury.

 

10 år med ansvarlige investeringer

I Norden var Nordea blandt de første til at skrive under på FN’s principper for ansvarlige investeringer (PRI) og dermed forpligte sig til at ESG-analysere alle investeringsprojekter. Vores grundige ESG-analyser er kundernes garanti for, at de kan investere med god samvittighed og forhåbentlig også opnå et bedre afkast på langt sigt.

2017 markerer tiåret for Nordeas forpligtelse til UNPRI, og denne pris er et klokkeklart bevis på, at vi ikke blot formår at leve op til vores forpligtelse, men også at vi er en af de allerstærkeste spillere på området.

 

Der er løbet meget vand i åen, siden Nordea Asset Management underskrev PRI (Principles for Responsible Investment) i 2007. Vi har lavet en film til dig om ti år med ansvarlige investeringer.