Mor og datter på strand
Af
Jens Møller Madsen

Hvordan påvirker ’Bæredygtige Investeringer’ investorernes afkast?

Med over 300 milliarder euro under forvaltning – på vegne af mere end ti millioner investorer – har Nordea Asset Management et stort ansvar for at levere gode afkast ved at understøtte internationale normer og være en ansvarlig investor. Vi spurgte Elias Porse, Chef for Equity Strategy & Quant i Nordea, hvorfor bæredygtige investeringer og gode, stabile afkast ofte går hånd i hånd.

For at leve op til vores ansvar som investor har Nordea Asset Management udviklet politikker, procedurer og investeringsprodukter, der sikrer, at alle de virksomheder, vi investerer i, lever op til forskellige kriterier relateret til miljø-, sociale- og ledelsesmæssige forhold (det vi kalder ESG-faktorerne). Vi har også underskrevet FNs principper for ansvarlige investeringer.

Som led i Nordeas fokus på ESG offentliggjorde Elias Porse, chef for Equity Strategy & Quant i Nordea Markets, og hans team for nylig en omfattende undersøgelse om betydningen af ESG. For at belyse resultaterne spurgte vi ham, hvad undersøgelsen viser.

Hvorfor lavede I undersøgelsen – og hvad fortæller den os?

- Da ESG (miljø, sociale forhold og god selskabsledelse) i de senere år er blevet væsentlig vigtigere for virksomheder og kapitalforvaltere, er det tid til at se på tallene.

- Så er ESG-screening virkelig et værdifuldt værktøj for vores porteføljeforvaltere? I et ord, ja. Et højt ESG-fokus bidrager til at minimere risici og vores forskning viser, at dette afspejles i stærke præstationer – både operationelt og i forhold til aktiekursen.

- Vi har også noteret en større forudsigelighed i forhold til fremtidig indtjeningsstabilitet og volatilitet i aktiekurserne, som tyder på, at ESG-forskning kan bidrage positivt til værdiansættelsen af en virksomhed. Vi mener derfor, at virksomheder og investorer simpelthen ikke har råd til at ignorere ESG-faktorerne.

 

Nordea's fonde tager ‘bæredygtige investeringer’ et skridt videre

Vi har skabt en bæredygtig familie af investeringsfonde under Stars-brandet. Stars-fondene handler om positiv udvælgelse og om at finde kvalitetsselskaber med velforvaltede ESG-profiler, som genererer langsigtet økonomisk værdi.

Alle investeringer i vores Stars-fonde gennemgår både en grundig økonomisk analyse og en intern ESG-analyse. Det gør det muligt for os at identificere væsentlige risici og muligheder i forbindelse med virksomhedernes mellem- til langsigtede operationelle præstationer og strategiske positionering på markedet.

Hvorfor ESG og hvorfor nu?

- Emner relateret til ESG vokser i betydning – primært i Europa og i særdeleshed i Norden. Offentlige interesser vokser også i et hurtigt tempo, ligesom de relevante regulerende myndigheders interesse er stigende. På den måde tvinges virksomheder og investorer til at tilpasse og implementere ESG-risikostyring i deres aktiviteter og investeringsbeslutninger.

- Hvis ESG-relaterede risici ikke håndteres korrekt, kan de potentielt set skade virksomhederne både direkte og indirekte. Brud på miljøbestemmelser, krænkelser af menneskerettigheder eller ledelsesproblemer som korruption kan fx resultere i bøder, der direkte påvirker virksomhederne. Men det kan også skade deres omdømme og føre til et betydeligt tab af indtægter, hvis kunderne fx forlader virksomhederne under en skandale.

- Denne risiko burde i sig selv være tilstrækkelig til, at en investor standser op og noterer sig ESG-præstationer i sine investeringsbeslutninger. En anden grund til at formueforvaltere skal være opmærksomme på ESG, er risikoen for at blive forbundet med de ESG-relaterede overtrædelser, hvilket kan hæmme indgående pengestrømme i fremtiden eller endda føre til reelle udbetalinger.

 

Nordea's fonde har i alt lanceret fem forskellige Stars-fonde i de nordiske lande. I Danmark har vi tre Nordea Invest Stars fonde.

 

Vil brugen af ESG øge afkastet i vores fonde?

- Vores resultater i denne rapport viser tydeligt, at fokus på ESG er en fornuftig vej frem. Virksomheder der scorer højere på ESG, viser bedre driftsresultater – både hvad angår niveauet og stabiliteten af afkastet.

- Derfor konkluderer vi, at fordelene ved at indarbejde ESG i investeringsbeslutninger rækker langt ud over minimering af risiko. ESG-baseret screening har genereret et signifikant ’alpha’ siden 2012 – både på den lange og korte bane. Og selv uden årsagssammenhængen mellem stærk operationel ydeevne og stærk ESG-ydeevne, indikerer vores resultater, at hverken virksomheder eller investorer har råd til ikke at bekymre sig om ESG.