Climate Change
Af
Nordea Invest

Hvad betyder COP23 for din opsparing?

Nogle klimatopmøder får mere bevågenhed end andre, og nok kun de mest klimabevidste har bemærket, at COP23 finder sted i Bonn den 6.-17. november. Alligevel har mødet stor betydning.

Hele verden rettede blikket mod Paris i god tid, inden verdens ledere mødtes til klimatopmødet COP21 i december 2015. Anderledes ubemærket er årets klimatopmøde, COP23, som finder sted i Bonn fra den 6.-17. november og ledes af Fiji. Den lille østat i Stillehavet blev sidste år ramt af supercyklonen Winston og kan derfor ikke selv lægge jord til topmødet.

Også 2017 har været et år præget af klimakatastrofer. Voldsom regn skabte i løbet af sommeren kraftige jordskred i både Kina og Sierra Leone og kostede flere hundrede mennesker livet. I september og oktober blev Caribien, Mellemamerika og USA rystet af flere orkaner, der kostede menneskeliv og ødelagde for milliarder.

”Opmærksomheden omkring hvert enkelt COP-møde afhænger af hvor betydningsfulde beslutninger, der skal træffes. COP23 følger op på de beslutninger, der blev truffet i Paris – ligesom COP22 i Marokko gjorde det sidste år. Derfor hører man ikke så meget om disse møder, men det betyder ikke, at de er mindre vigtige,” siger en af verdens førende eksperter i bæredygtig økonomi, Sasja Beslik, der til daglig er chef for Sustainable Finance i Nordea.

 

Trump vil blive diskuteret

Siden sidste års møde i Marokko har USA’s præsident, Donald Trump, meddelt, at han agter at trække USA ud af den klimaaftale, der blev indgået i Paris i 2015. Paris-aftalens formål er at holde den globale opvarmning under to grader, og ifølge aftalen forpligter de rige lande sig til at gå forrest og desuden hjælpe mindre udviklede lande med at finansiere klimainitiativer.

”Problemet er ikke, at USA vil træde ud af Paris-aftalen. Problemet er, at andre lande overvejer at gøre det samme, og det vil med sikkerhed blive diskuteret en hel del på COP23,” vurderer Sasja Beslik.

Ifølge ham er økonomi en afgørende faktor for politiske beslutninger på verdensplan.

”For politikerne handler det først og fremmest om at skabe global økonomisk vækst. Derfor må der ske et skift i de økonomiske strømninger og sættes nye mål for den globale vækst. Først når de stærkeste økonomier finder ud af, hvordan vi kan ændre de økonomiske modeller, får vi en forandring. Og forandringen er ikke længere en mulighed, men en nødvendighed,” fastslår han og understreger, at det derfor ikke kun er klimatopmøderne, men i lige så høj grad G20-topmøderne, hvor verdens stærkeste økonomier mødes for at udstikke retningslinjer for fremtiden, der har afgørende betydning.

”Det er ikke længere nok at sende budskaber – kloden har brug for handling. Men dette COP-møde, forventer jeg, vil hovedsageligt blive brugt til at sende budskaber, og så må vi sætte vores lid til, at det næste G20-topmøde (i Argentina i 2018, red.) fører til handling,” siger Sasja Beslik.

Topmøder i forhold til globale aktier
Forandringer på globalt plan tager tid, og det er et kendetegn for topmøderne, at aftaler og beslutninger først har effekt på længere sigt.

”På de overstatslige topmøder bliver der aftalt rammepolitik, strukturelle tiltag og hensigtserklæringer. Det er derfor ikke beslutninger, hvis effekt kan ses på finansmarkederne indenfor måneder eller år. Selskaberne bliver først påvirket, når hensigtserklæringerne bliver omsat til konkret lovgivning i det enkelte land eller region,” forklarer Nordeas chefstrateg Philip Jagd.

Han har undersøgt, hvilken umiddelbar betydning de globale topmøder har for de finansielle markeder. Det har han gjort ved at sammenholde de globale aktiers udvikling med topmøder i G20, Den Internationale Valutafond (IMF), World Economic Forum og i COP-regi siden 2004.

”Det generelle billede viser, at der ikke sker noget specielt omkring disse møder. Der er dog en tendens til, at markedet op til et topmøde bremser lidt op og falder et par procent for så at rette sig igen efter mødet,” siger Philip Jagd, der har et godt bud på, hvorfor markederne trods alt letter foden lidt fra speederen op mod topmøderne:

”Når verdens ledere mødes, bliver de tvunget til at tale om tingene og lade diplomatiet arbejde. Det er med til at give investorerne en afklaring på, hvilken retning verden går i. Hvis de bliver enige, er det nærmest ligegyldigt, hvad de bliver enige om, men hvis noget går galt på et topmøde, kan det få betydning, og det er den usikkerhed, markederne tager højde for.”

Analytikere på forkant
I forhold til ens egen opsparing eller pension har klimatopmøderne altså ingen effekt her og nu, for det er først i løbet af 10 eller 20 år, at de globale aftaler kan ændre verden.

”Faktisk er sektoranalytikerne ofte på forkant af politikerne i forhold til, hvilken retning verden går, og dygtige investeringsforvaltere kan kende deres portefølje så godt, at de ved, hvilke selskaber der vil få gavn af de rammeaftaler, der bliver indgået på eksempelvis klimatopmøder,” siger Philip Jagd.

Det gode råd om at søge kompetent rådgivning og investere langsigtet gælder altså også i forhold til topmøderne og de globale aftaler, der bliver indgået her.

Magasinet har fået sin egen app – hent den her!

MyInvest er en app til danske investorer, som løbende vil følge med i, hvad der rører sig på de globale, finansielle markeder.

Klar til at dykke ned i investeringens fascinerende verden?