Her giver danskerne vores nordiske naboer baghjul i bæredygtighed

img

Tager højde for miljøet i dagligdagen

DK 58%        FI 50%        NO 55%        SE 67%

Vi må nøjes med en respektabel andenplads, når det kommer til at tænke på miljøet i hverdagen.

 

Vores egne handlinger gør en forskel

DK 59%        FI 61%        NO 55%        SE 55%

Størstedelen af befolkningen i de fire nordiske lande mener, at vores individuelle handlinger gør en forskel for klima og miljø.

 

Vores skralds effekt på naturen (Bedst i Norden)

DK 78%        FI 64%        NO 62%        SE 64%

Næsten 8 ud af 10 ved, at jo mere affald vi producerer, desto mere belaster vi miljøet i form af skadelige elementer. Det er markant flere end i de tre andre nordiske lande.

img

Opvarmning af hjemmet

DK 64%        FI 58%        NO 64%        SE 69%

64% af danskerne ved at fjernvarme, solceller og geotermisk varme er den mest miljøvenlige måde at varme huset op på.

 

Affaldssorterer ofte eller altid

DK 20%        FI 21%        NO 33%        SE 31%

Danskerne er godt med, når det kommer til at affaldssortere flasker, tøj og elektronik. Men i det store hele er det ikke på dette område, vi excellerer. Faktisk er vi dårligst i Norden.

 

Konsekvenserne ved bilkørsel

DK 31%        FI 22%        NO 36%        SE 13%

Næsten halvdelen af danskerne har en forestilling om, at dieselbiler og benzinbiler forurener lige meget. Kun ca. en tredjedel er klar over, at især dieselbiler udleder skadelige partikler – hvilket dog stadig er noget højere end finnerne og svenskerne.

img

Husker at slukke lyset (Bedst i Norden)

DK 69%        FI 62%        NO 57%        SE 43%

Danmark topper listen, når det kommer til at huske at slukke lyset, når vi forlader et værelse. Vi er i øvrigt også dygtigst til helt at slukke for vores elektroniske apparater, når vi ikke bruger dem.

 

Spar på elektriciteten (Bedst i Norden)

DK 89%        FI 83%        NO 84%        SE 89%

9 ud af 10 danskere er klar over, at vi bedst sparer på elektriciteten, når vi bruger energibesparende apparater – og i øvrigt husker at slukke for elektronikken.

 

Har mindst én vandbesparende installation i hjemmet (Bedst i Norden)

DK 68%        FI 45%        NO 48%        SE 49%

Danskerne er markant bedre til at spare på vandet end finnerne, nordmændene og svenskerne. Forspringet gør sig gældende for vandbesparende installationer i både toiletter, bad og vandhaner.