hawadawa
Af
Charlotte Holst, journalist

Forurening og business: Startup vil vise os vej til ren luft

En tysk startup vil skabe opmærksomhed om luftforurening. Med et hyperlokalt ‘forureningskort’ opdateret i realtid vil virksomheden hjælpe politikere, byplanlæggere og alle os andre med at finde den reneste vej. Nordea Invest Magasinet har talt med CEO i Hawa Dawa, Karim Tarraf, der selv er vokset op i en beskidt storby.  

“Hawa Dawa”. Du kan roligt smage på navnet. Det er rent. Hawa Dawa betyder i hvert fald ‘ren luft’ eller ‘luft-medicin.’ Og i en verden, hvor Nox-partikler, tjærestoffer og anden sundhedsskadelig udledning spreder sygdom og død, klinger det tiltrækkende.

- Vi valgte navnet, fordi det er internationalt, og fordi luftforurening er et globalt problem. Det betyder ‘ren luft’ på både arabisk, swahili, hindi, persisk, tyrkisk, urdu og pashto. Vi ville have et navn, der er forståeligt i mange dele af verden, fortæller Karim Tarraf, der er CEO i den tyske virksomhed Hawa Dawa. En startup, der har indkasseret adskillige innovationspriser for en fremsynet forretningsidé, der skal gøre byer verden over renere, smartere og mere beboelige.

- Enhver må jo spørge sig selv: hvor længe kan dette fortsætte? Befolkningstætheden øges, trafikken er kaotisk, byerne har nået deres grænser, hvad angår mobilitet. Se bare her i Tyskland, hvor man indfører dieselforbud flere steder. Vi må indrette os anderledes, siger Karim Tarraf.

Karim Tarraf
Karim Tarraf er CEO i startup-virksomheden Hawa Dawa der arbejder med at skabe lettilgængelig og ultrapræcis viden om luftforurening. Til brug for byplanlæggere, politikere og alle, der er interesseret i at trække ren luft ned i lungerne (foto: Hawa Dawa)

Gør det usynlige synligt

Kernen i Hawa Dawa handler om at samle data og skabe et ultralokalt og præcist billede af, hvordan luftforurening ser ud i et givent område – i realtid. Ved at kombinere en lang række komplekse data kan Hawa Dawa skabe et letforståeligt lokalt kort, der hele tiden opdateres, over de forurenende stoffer, vi går rundt og indånder. Hawa Dawa har kontor i München og har blandt andet ingeniører, softwareudviklere og eksperter i neurovidenskab i teamet.

- Vi måler og visualiserer forureningen gennem et netværk af luftkvalitetssensorer og data, der gør det muligt at skabe hyperlokale kort over luftkvaliteten i byområder. Vi tilføjer også diverse ekstra data – det kan være vindretning – og kan dermed få et meget præcist billede af luftforureningen i et område, fortæller Karim Tarraf.

Viden og synlighed om forurening kan være et stærkt afsæt for handling, mener han.

- Det handler om at gøre det usynlige synligt. At skabe bevidsthed om det her og vise folk det, de ikke vidste eller ikke var opmærksomme på, siger Karim Tarraf.

Nyttigt for mange

‘Forureningskortet’ – som altså er skabt ud fra en lang række data – kan leveres på en smartphone. Det kan bruges af alle og enhver og er særligt relevant for for eksempel by- og trafikplanlæggere og mennesker med sygdomme i luftvejene.

- Når først du kender faktorerne og kan kombinere dem, kan det bruges i mange sammenhænge – ikke mindst for politikere, når de skal skabe eksempelvis trafikregulering, siger Karim Tarraf.

Ved brug af kunstig intelligens lærer softwaren hele tiden fra den dataopsamling, der sker.  Dermed kan den – ved at genkende en række data – forudsige mængden af luftforuening også for områder, hvor sensorer ikke er installeret.

Viden skal ud til masserne

Hawa Dawas produkt sætter spot på en af verdens største udfordringer og dræbere. Ifølge den seneste rapport fra WHO er luftforurening hvert år med til at forårsage døden for op mod syv millioner mennesker globalt. Et kæmpe sundhedsproblem, der især rammer de fattigste regioner.

Karim Tarraf ønsker, at Hawa Dawas forretningsmodel får sat endnu mere fokus på luftforurening, så alle grupper i samfundet bliver opmærksomme på, hvor farligt det er.

- Jeg vil have den her forretning, som også er et oplysningsprojekt, ud til den brede befolkning. Målet er at spille en rolle i folks daglige gøremål, så vi om ti år ikke er eksotiske, men mainstream, siger Karim Tarraf.

En lumsk dræber

• 92 procent af verdens befolkning lever steder, hvor luftforureningen overstiger WHO’s guidelines.

• Asien og Mellemøsten, lav- og middelindkomstlande er de mest udsatte.

• Største kilder til luftforurening er: transport (forurenende brændstoffer som diesel og benzin), ineffektiv forbrænding i husholdninger (eksempelvis brug af trækul ved madlavning), kulfyrede kraftværker, landbrug og affaldsforbrænding.

• Luftforurening forårsager sygdomme som cancer, blodpropper i hjerte og hjerne, KOL og lungebetændelse.

• På globalt plan dør omkring syv millioner mennesker hvert år som følge af dårlig luftkvalitet.

Kilde: WHO

Familien som sparringspartner

31-årige Karim Tarraf er uddannet fra Det Tekniske Universitet i München og har en master i ledelse inden for det teknologiske område. Han voksede op i Cairo. En vildtvoksende storby med massiv luftforurening. Så han har været førstehåndsvidne til problemet.

Da han fik ideen om at teste luftforurening i realtid, var han studerende. Han deltog i THINK.MAKE.START – et ‘Hackaton’*, hvor han – sammen med andre studerende – udviklede en prototype til en mobil måleenhed, der kunne teste luftkvalitet. Det blev startskuddet til Hawa Dawa. Undervejs i forløbet med at udvikle produktet og virksomheden har Karim Tarraf brugt sin familie i Cairo som sparringspartnere.

- Flere fra min nærmeste familie arbejder som sundhedsprofessionelle. Jeg havde gode personlige forbindelser og kunne takket være dem blandt andet interviewe læger og patienter fra en af de største lægeklinikker i Cairo. Det gav mig indsigt og viden om luftforureningens konsekvenser. Det gav så meget mening for mig: det her er en idé, der kan få stor sundhedsmæssig betydning og samtidig rummer kommercielle muligheder, siger Karim Tarraf.

sensorudstyr
Hawa Dawas måleudstyr er installeret på eksempelvis gadelamper og trafiklys i de byer, hvor de har projekter (foto: Hawa Dawa).

Projekter i Tyskland og Schweiz

I dag er Hawa Dawa i gang med fire forskellige projekter i tyske byer og er også aktive i Bern og Zürich i Schweiz, hvor deres måleudstyr installeres på gadelamper og trafiklys. I Zürich samarbejder Hawa Dawa med Swisscom for at skabe de ypperste miljødata til brug for blandt andet smart-by arkitekter og trafikplanlæggere.

De data om luftkvalitet, Hawa Dawas analyser genererer, kobles med viden om, hvordan befolkningen bevæger sig rundt i byen – hentet fra Swisscoms platform. Tilsammen kan informationen danne et grundlag for at skabe den mest bæredygtige udvikling af byen.

Et andet projekt foregår i München, hvor et stort sensornetværk skal rulles ud i et bolig- og handelsområde i den nordlige del af byen.

- Personer, der bor i området, får adgang til en app, som kombinerer alle mobilitetstjenester, byen har, og oplysninger om kvaliteten af luften meget lokalt. Målet er at undersøge, hvordan viden om lokal luftkvalitet ændrer den enkeltes måde at bevæge sig rundt på, forklarer Karim Tarraf.

Varierer fra gade til gade

Udstyret har en helt anden detaljegrad og end det måleudstyr, man traditionelt bruger til at måle luftkvalitet, som ofte er dyrt, komplekst og ikke har de samme data til rådighed. Luftforurening kan variere meget fra gade til gade og er også stærkt afhængigt af vejrforhold.

- De første skridt mod at løse luftforureningsproblemet er at gøre det synligt. Det kræver en meget stor mængde data og sammensætning af data, som traditionelt måleudstyr ikke kan rumme. Vi kan ved hjælp af IoT (Internet of Things, red.), kunstig intelligens og maskinlæring skabe et præcist billede af, hvor indsatsen inden for smart byplanlægning skal lægges, siger Karim Tarraf.

Om Karim Tarraf

• 31 år, egypter og opvokset i Cairo

• Uddannet fra Det Tekniske Universitet i München

• Arbejdede flere år hos Frankfurt-UNEP Collaborating Centre for Climate and Sustainable Energy Finance blandt andet med mikro-business i Sydøstasien, Tyrkiet og Østeuropa, der skal skabe adgang til grøn energi for slutbruger

• Grundlægger af startup-virksomheden Hawa Dawa

Baby og forurening

For ham er forureningsproblemet konstant nærværende, siger han. Hver gang han ser trafikpropper i Münchens gader, og han skal bevæge sig rundt med sin få måneder gamle datter, er han på vagt:

- Jeg forsøger at undgå bestemte kvarterer, når jeg har hende med, siger han og peger på, hvordan Hawa Dawa gerne vil fremme både bevidsthed om egen sundhed og miljøbevidsthed i det hele taget.

- Vi skal have den enkelte til at vælge det mest miljørigtige og sætte det sundeste fodaftryk. Vi vil have folk til at tage miljøet i betragtning i alt, hvad de gør. Stoppe op og tænke: er det i dag jeg skal tage bilen? Måske er det bedre med offentlig transport? Skal jeg køre den vej, eller er der en bedre – renere? Bæredygtig adfærd hos den enkelte, det er det, vi understøtter, siger han.

Luftkvalitetsdata skal simpelthen være en del af folks ‘omkostningsligning’, forklarer Karim Tarraf.

- Vi ønsker, at man tager alle miljøaspekter i betragtning i de daglige beslutningsprocesser: lige fra hvordan man bevæger sig rundt i byen, til de ejendomme, man vælger, til hvordan man passer på helbredet. Vi støtter folk i at agere bæredygtigt og bevæge sig bæredygtigt rundt. Det er det, vi arbejder på, siger Karim Tarraf.

Magasinet har fået sin egen app – hent den her!

MyInvest er en app til danske investorer, som løbende vil følge med i, hvad der rører sig på de globale, finansielle markeder.

Klar til at dykke ned i investeringens fascinerende verden?