Finance
Af
Jens Møller Madsen

Der er lys forude for europæisk økonomi

Det begyndende opsving i Europa og en attraktiv prisfastsættelse af europæiske aktier har betydet, at Nordea Bank nu anbefaler sine kunder at placere en større del af sine penge i europæiske aktier.

Kasper Elmgreen
Kasper Elmgreen
Kasper blev ansat i Nordea i 2014 som chef for Fundamental Equities. Kasper kom fra BankInvest, hvor han var chef for Aktieafdelingen. Kasper har en Master of Science fra Copenhagen Business School som er suppleret med en CFA (Chartered Financial Analyst)

Har I ændret porteføljen, så den er mere gearet til økonomisk vækst i Europa?

Vi tilstræber at lave en solid portefølje, der både gør det godt når der er med- og modvind på markederne. Vi vil derfor typisk ikke lave store ændringer, alt efter om der er med eller modvind, men snarere lave justeringer løbende alt efter de muligheder, der opstår i de underliggende selskaber. Det er dog klart, at økonomien er i bedring på begge sider af Atlanten. Over de seneste måneder har vi eksempelvis tilføjet Buzzi Unicem, der er et italiensk cementselskab med eksponering mod Europa og USA, som vil drage fordel af fremgangen i den amerikanske og europæiske økonomi.

Hvordan vælger I selskaberne, der indgår i porteføljen?

”Vores investeringsproces er ekstremt disciplineret og bygger på en grundig fundamental analyse, som består af to dele; en vurdering af selskabets strategiske position og en vurdering af værdiansættelsen. Hvert selskab i porteføljen analyseres til bunds, før en eventuel investering foretages. Vi undersøger konkurrenterne og den industri og branche, som selskabet opererer i. Derefter omsættes al den information, som vi har indhentet, og så regnes der på selskabets fundamentale eller underliggende værdi. Vi søger at finde selskaber, vi kan købe med ”rabat”, i forhold til det vi vurderer at være den fundamentale værdi. Porteføljen er derfor de 35-45 europæiske aktier, vi vurderer, har det bedste afkastpotentiale i forhold til risikoen ved investeringen”

Hvordan indgår eksponeringen til enkeltlande og sektorer i jeres investeringsproces?

”Vores investeringsproces er drevet af ”bottom-up” aktieudvælgelse, hvilket betyder at vi fokuserer på at vælge de rette selskaber, snarere end at fokusere på lande og sektorer. Vi bygger altså en portefølje med de mest interessante aktier nedefra fremfor at forsøge at forudsige udviklingen på lande- eller sektorniveau. I baseball taler man om ”batting average” – altså hvor ofte man rammer bolden. Vi er klare på, hvor vi mener vi har et godt ”batting average” over tid (aktieudvælgelsen), og ydmyge overfor hvor vi ikke har det (stærke kald på lande eller sektorer). Vi forsøger altså at tage vores risiko der, hvor vi har det bedste ”batting average”, og analyserer så den risiko det skaber i forhold til lande og sektorer, så vi kan minimere evt. utilsigtet risiko.

Hvad er jeres stærke sider i forhold til andre?

"Vi har et fantastisk investeringsteam bestående af 29 aktiespecialister af 7 forskellige nationaliteter og med meget forskellig baggrund. Dette er unikt.  Diversiteten i teamet driver gode investeringsdiskussioner blandt specialisterne og kombineret med en meget disciplineret investeringsproces og en stærk intern analyse infrastruktur, har vi fundamentet til at skabe gode resultater på sigt.” slutter Kasper Elmgreen.

Omtale af selskaber i denne artikel skal ikke anses som en købsanbefaling fra Nordea Invest. Tal altid med din investeringsrådgiver, før du investerer.