Hero
Af
Nordea Invest

Databeskyttelse i en digital tid: Nye krav kommer kunderne til gode

Den 25. maj 2018 træder EU’s nye forordning til skærpet beskyttelse af persondata i kraft. Forordningen skal sikre, at EU-borgere får mere kontrol over deres personlige data i det digitale rum.

Europa
Indsigt
Ellen Pløger
Ellen Pløger
Group Data Protection Officer, Nordea

Vores stigende online tilstedeværelse skaber et enormt flow af persondata, som skal beskyttes. Og den nuværende lov om håndtering af persondata bygger på et EU-direktiv fra 1995, hvor sociale medier og store digitale søgemaskiner ikke fandtes i det omfang, vi kender det i dag. Derfor har der været behov for en ny forordning, der kan håndtere den stigende digitalisering og de nye teknologiske muligheder.

Den nye persondataforordning, General Data Protection Regulation (GDPR), er en direkte afløser til det gamle direktiv. De led i forordningen, der omhandler den enkeltes ret til kontrol over egne data, er ikke nødvendigvis nye, men kraftigt forbedret. Formålet er at styrke såvel den enkeltes kontrol over og adgang til egne data som de EU-lovmæssige rammer på området.

Mere gennemsigtighed

Den nye forordning vil selvfølgelig også have indflydelse på Nordeas operationer, og i den forbindelse har Nordea udpeget Ellen Pløger som Group Data Protection Officer (DPO). Hendes rolle bliver at sikre, at Nordea overholder det nye regelsæt udstukket af GDPR.

 

- Den nye forordning betyder, at vi fremadrettet skal være mere gennemsigtige omkring, hvordan og i hvilken forbindelse vi bruger kundernes persondata. Og hvis det er nødvendigt skal den enkelte kunde have adgang til at tilgå, tilpasse og potentielt slette deres personlige oplysninger. Det betyder eksempelvis, at vi mod ønske er forpligtet til at give kunden en kopi af hans eller hendes dataoplysninger, siger Ellen Pløger.

Nordea har altid og vil fortsat have stor fokus på at beskytte den information, bankens kunder og ansatte udleverer.

- Databeskyttelse er bestemt ikke nyt for os. Som bank har databeskyttelse altid været helt afgørende i vores arbejde. Vores kunder deler jævnligt personfølsomme informationer med os og stoler på, at vi behandler og opbevarer dem sikkert. For det er netop på baggrund af disse informationer, vi kan yde personlig rådgivning baseret på den enkeltes behov, siger Ellen Pløger.

 

I Nordea Invests opdaterede datapolitik, kan du læse mere om hvordan Nordea Invest behandler personlige data.

De oplysninger, Nordea Invest registrerer og bruger om dig som abonnent på Nordea Invest Magasinet, er kun fornavn, efternavn og e-mailadresse. Læs mere her.

Magasinet har fået sin egen app – hent den her!

MyInvest er en app til danske investorer, som løbende vil følge med i, hvad der rører sig på de globale, finansielle markeder.

Klar til at dykke ned i investeringens fascinerende verden?