fighters
Af
investering.dk

Aktiv og passiv – to forskellige måder at investere på

Dine investeringsfonde med aktier bliver enten styret efter den aktive eller passive investeringsstrategi. Begge strategier giver dig værdi i form af risikospredning og løbende pleje. Men hvordan fungerer aktiv og passiv investering? Det forklarer vi her

Aktiv forvaltning
Investorskole
Opsparing

Investering er altid et skridt ind i det ukendte. For selv den dygtigste ekspert kan ikke præcist forudsige morgendagens udvikling. Det kan gå op. Det kan gå ned. Nogle tror på, at man ved flid og hårdt arbejde kan klare sig bedre end gennemsnittet. De foretrækker den aktive investeringsform. Andre siger, at det ikke nytter noget at kigge i krystalkuglen, og at man bør acceptere et afkast på linje med markedet. De foretrækker den passive investeringsform.

De to investeringsformer diskuteres ofte ihærdigt i medierne og blandt eksperter. Ofte går bølgerne højt. Her forklarer vi fordele og ulemper ved de to investeringsformer, som begge er gode måder at investere på.

Aktiv strategi: Forsøge at gøre det bedre end gennemsnittet

Ved den aktive styring er målet at give investorerne et bedre afkast end gennemsnittet i markedet. Det gør forvalteren ved at håndplukke de bedst mulige investeringer ud fra forventningerne til den økonomiske udvikling, selskabernes indtjening m.v. I eksemplet ovenfor vil forvalteren placere mere end 7 procent på Tokyo-børsen, hvis han tror på japanske aktier. Og mindre hvis han har negative forventninger. Afkastet i en aktivt styret aktiefond afhænger derfor både af tendensen i markedet og af forvalterens evner. Afkastet kan derfor enten blive højere eller lavere end gennemsnittet. I aktivt styrede fonde er investeringsarbejdet mere omfattende, og det koster som regel mere end i passivt styrede fonde.

Passiv strategi: Holde omkostningerne nede

Ved den passive styring er målet at holde omkostningerne nede. Det gør forvalteren ved at sætte investeringerne sammen ved hjælp af it-modeller, så fondens investeringer bedst muligt svarer til markedet. Udgør eksempelvis japanske aktier 7 pct. af de globale investeringsmuligheder, så vil forvalteren i en global passiv aktiefond investere meget tæt på 7 pct. af formuen på Tokyo-børsen. Derfor afhænger afkastet i en godt styret passiv aktiefond alene af tendensen i markedet. Ifølge teorien vil en passiv aktiefond give et afkast, der svarer til gennemsnittet i markedet minus omkostninger.

 

I Nordea Invest tror vi på aktiv forvaltning. Udover hvad du kan læse i denne artikel, er vores arbejde med ESG og bæredygtige investeringer en stor del af det ekstra arbejde vi lægger i vores aktive forvaltning.

Læs mere her

 

Investering i aktive og passive fonde

De danske investeringsforeninger udbyder både aktiv og passiv investering. Der er flest aktivt styrede aktiefonde at vælge imellem, fordi de fleste investeringsforeninger tror på værdien af aktiv forvaltning. For investor handler det om at finde den investeringsform, som passer bedst. Og så er det jo i øvrigt ikke et enten eller. Du kan sagtens kombinere passive og aktive fonde.

Begge typer af investeringsfonde giver værdi til investorerne i form af risikospredning og løbende pleje. Både aktivt og passivt styrede fonde giver derfor investor den tryghed, der følger af at investere sammen med andre frem for at stå alene.

Kvaliteten af både aktive og passive fonde kan variere. Derfor er det vigtigt, at du ser dig for og prøver at finde de gode fonde i markedet. Men valget mellem aktiv eller passiv bør ikke være det første, du træffer, når du skal investere. Det vigtigste er at få afklaret din risikoprofil, tidshorisont m.v., så dine investeringer passer til dine overordnede behov. Det kan du få hjælp til hos din rådgiver, som også kan bistå med valget mellem de forskellige fonde. 

 

Magasinet har sin egen app – hent den her!

MyInvest er udviklet af Nordea Invest og indeholder alt indhold fra Nordea Invest Magasinet samt mulighed for at følge dine favorit Nordea Invest fonde.

Download nu og bliv automatisk opdateret hver gang der kommer nyt