Plastic waste
Af
Hilde Jenssen, Product Manager, Nordea Asset Management

Affald og nye muligheder: Sådan kan genbrug af plast skabe værdi

Hvert år havner omkring 8 millioner ton plast i naturen, og ca. 40% er i form af emballage. Produktionen af plast er eksploderet fra ca. 1,5 millioner ton i 1950 til over 400 millioner ton globalt i 2017. På land varierer nedbrydningstiden for plast fra under et år til over 50 år. I havet nedbrydes plast til mikroplast, som bliver spist af fisk. Og sådan kan plast ende i dine fødevarer.

Indsigt
Klima og Miljø

Hvor kommer plast fra? Plast fremstilles af flere forskellige materialer med særlige egenskaber. Det er organiske materialer baseret på enten fossile brændsler eller biomasse, som kan genanvendes. Med begge råmaterialer kan der produceres bionedbrydelig plast.

Plastic production, millions of tonnes per year
Produktionen af plastik (millioner tons pr. år). Kilde: Sience Advances, 2017
Image text

Nedbrydningstiden for forskellige typer plast varierer betydeligt, og der foregår for tiden også en debat om den mulige CO2-effekt af genanvendelse af plast. I den forbindelse skaber EU’s strategi for genanvendelse af plast nye muligheder for virksomheder med teknisk ekspertise i at nedbryde komplekse materialer. Efter vores vurdering kan kemikalievirksomheder have en konkurrencefordel her, specielt hvis de samtidig kan begrænse den miljømæssige påvirkning. Også producenter af forbrugsgoder kan få fordel i form af smarte emballageløsninger og billigere genbrugsplast.

Men forbrugernes præferencer er et vigtigt led i denne ligning, og den seneste udvikling hen mod mindre emballagestørrelser har skabt modvind. På den positive side tæller lavere inputomkostninger i kraft af de lavere priser på genbrugsplast, som har vist en faldende tendens siden 2011.

US PPI Recyclable Plastic Index
US PPI Recyclable Plastic Index
Image text

Investorernes krav stiger

I takt med at regeringer verden over tager fat på at reducere forureningen af miljøet, stiger kravene til den private sektor om også at skride til handling. Mange investorer kræver, at virksomhederne forbedrer deres praksis inden for genanvendelse og oplyser om deres mål for affaldsreduktion på længere sigt. Investorerne ønsker også at få at vide, hvordan en virksomheds indtjeningspotentiale påvirkes, og hvordan virksomhederne knytter affaldsreduktion til nøglemedarbejderes KPI’er. Det gælder især virksomhederne inden for forbrugsgoder, som er blandt verdens største producenter af materialer til plastemballage.

Investorerne ønsker i stigende grad at vide, hvordan de kan gøre en miljømæssig forskel ved at investere i en virksomhed.

Vores fonde fokuserer også på genanvendelse

Der er to måder, man kan bidrage til at reducere plastforureningen på: Først og fremmest kan man investere i virksomheder med klare mål for genanvendelse. Endvidere kan man investere i virksomheder, der producerer alternative løsninger til plast, fx genanvendelig emballage. Denne kategori er langt mindre, og for nærværende er disse virksomheder repræsenteret ved BillerudKorsnäs og WestRock i fonden Nordea Invest Klima og Miljø.

Da ca. 50% af al plast pt. ikke kan genanvendes, vil krav til højere genanvendelse have stor betydning for miljøet.

Derfor har vi samlet en liste over virksomheder, som har projekter til genanvendelse af plast, og som indgår i Nordea Invest fonde pr. 1. oktober 2018, i tabellen herunder.

Liste

Store projekter til reduktion af plastaffald

Investorer fokuserer i stigende grad på at forstå den mulige miljømæssige påvirkning af deres investeringer. Oplysninger fra virksomheder omfattet af vores undersøgelse viser, at de planlægger at reducere deres plastaffald med 360.000 ton inden 2020. For at sætte det tal lidt i perspektiv, så svarer det til 72.000 mellemstore elefanter. Selvom de fleste af virksomhederne i undersøgelsen er godt på vej til at nå deres mål for 2020, er der fortsat behov for forbedringer.

Genanvendelse af plast er ”big business”

Genanvendelse af plast er blevet en megatrend, som forventes at vare i mange år frem.  Mens virksomhederne arbejder med investeringer i genanvendelsesprojekter, implementering af dem og gennemsigtighed om dem, ventes myndighedskravene også at blive skærpet.

Denne megatrend vil uden tvivl skabe vindere og tabere og afsløre, hvilke virksomheder der har en bæredygtig forretningsstrategi, og hvilke der ikke har. Som aktive investorer er det vores opgave at investere i virksomheder, der forstår forskellen.

Bæredygtig opsparing

Klima er et af de områder, hvor bæredygtighedsprofilen i Nordea Invest er stærkest markeret. Det gælder ikke blot de helt oplagte ”grønne” eller ”bæredygtige” fonde som Nordea Invest Klima og Miljø og Nordea Invest Stars familien, men faktisk hele vores palette af aktiefonde. Vi udelukker nemlig alle virksomheder, som får mere end 30% af deres omsætning fra den største klimasynder, kul, fra alle fondene.

Læs mere om Bæredygtig opsparing i Nordea Invest her.

 

Omtale af lande, selskaber og/eller fonde i denne artikel skal ikke anses som en købsanbefaling fra Nordea Invest. Tal altid med din investeringsrådgiver, før du investerer.

Magasinet har fået sin egen app – hent den her!

MyInvest er en app til danske investorer, som løbende vil følge med i, hvad der rører sig på de globale, finansielle markeder.

Klar til at dykke ned i investeringens fascinerende verden?